30 aug 2013

De verkoop van de Vechtgids is dermate goed verlopen dat er inmiddels een tweede druk verschenen is. Hierin zijn enkele minieme wijzigingen opgenomen t.o.v. de eerste druk. De uitreiking van het eerste exemplaar van de tweede druk was aan Wim Aerns, bestuurslid van het Vechtstreekmuseum. Juliette Jonker overhandigde hem het boek bij gelegenheid van de filmopnamen die het museum maakte voor de komende tentoonstelling over de Zeven Wereldwonderen van Stichtse Vecht.

[begin]