Jaarboekjes

De Jaarboekjes worden half januari aan de leden toegezonden, samen  met het Jaarprogramma en de factuur voor het lidmaatschap. Sommige oude Jaarboekjes zijn nog te verkrijgen via de secretaris. Alle jaargangen t/m 2005 zijn digitaal te lezen op www.sabine.nu.

Het jaarboek 2011, het lustrumjaarboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Niftarlake, was in de vorm van een Vechtgids. Deze is ook te verkrijgen bij de locale boekhandels of te bestellen via munnig@hetnet.nl. Kosten € 19,50 ex verzendkosten.

Een nieuw lid ontvangt altijd als welkomstcadeau het laatst verschenen Jaarboekje.