Jaarboekjes

De Jaarboekjes worden half januari aan de leden toegezonden, samen met het Jaarprogramma en de factuur voor het lidmaatschap. Sommige oude Jaarboekjes zijn nog te verkrijgen via de secretaris. Alle jaargangen t/m 2012 zijn digitaal te lezen via deze link.

Het jaarboek 2011, het lustrumjaarboek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Niftarlake, was in de vorm van een Vechtgids. Deze is ook te verkrijgen bij de lokale boekhandels of te bestellen via munnig@hetnet.nl. Kosten € 19,50 ex verzendkosten.

Een nieuw lid ontvangt altijd als welkomstcadeau het laatst verschenen Jaarboekje.