04 mei 2016

Dinsdag 3 mei vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met voorafgaand het jaardiner plaats op de Koninklijke in Loosdrecht. 32 Niftarlake leden troffen elkaar in een stralende zon voor de borrel op het terras, waarna men genoot van het traditionele asperge-zalmdiner. Na afloop vertelde Juliette Jonker over de Chappe-telegraaflijn die tussen 1810 en 1813 tussen Amsterdam en Parijs binnen ruim een uur boodschappen overseinde. De Vreelandse kerktoren vormde destijds -ontdaan van haar spits- een van de punten waarop een Chappe semafoor geplaatst was. De dag ervoor had de VPRO opnamen in Vreeland gemaakt voor een nieuwe serie, waar deze Chappe-lijn een van de onderwerpen vormt.  De ALV werd aansluitend gehouden en was als te doen gebruikelijk kort en informatief. De financiën staan er goed voor, de activiteiten werden toegelicht en er werd vooruit geblikt naar het lustrum volgend jaar. Na afloop bleef het nog geruime tijd gezellig aan de bar. 20160503_200626 IMG_6613IMG_6621

[begin]