Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 3 nov 2017
1:00 PM - 6:00 PM

Locatie
Boom en Bosch

Categorie(en) Geen Categorieën


Oudheidkundig Genootschap Niftarlake viert haar 105-jarig bestaan met een symposium over het brede en actuele onderwerp ‘nieuwe buitenplaatsen’. De Vechtstreek is het ideale decor voor dit onderwerp. De rivier de Vecht heeft haar bekendheid grotendeels te danken aan het snoer van buitenplaatsen aan haar oevers en de gemeente Stichtse Vecht telt zelfs het grootst aantal buitenplaatsen van Nederland binnen haar grenzen. De laatste tien jaar zijn hier zeven nieuwe buitenplaatsen gebouwd, twee verrijzen in 2017 en er is al vergunning verleend voor de bouw van nog een nieuwe buitenplaats. Daarnaast ‘lonken’ er enkele locaties –in de ogen van projectontwikkelaars. Deze ontwikkeling past in het nu ruim 20 jaar geleden ingezette overheidsbeleid waarin ‘groen voor rood’ gestimuleerd wordt. Maar hoe past deze ontwikkeling binnen de Vechtse buitenplaatstraditie? Tot hoever kan de ontwikkeling gaan? Beschermen zij een deel van het landschap, dat door de bouw van 1 groot gebouw niet door ongewenste bouw aangetast of versnipperd kan worden? Of vormen zij een bedreiging? En wie zijn de mensen achter de bouw van een nieuwe buitenplaats? Hoe is hun droom werkelijkheid geworden?

Visies en verhalen zowel vanuit de praktijk –eigenaren, architecten, landschapsarchitecten- als vanuit de overheid en betrokken organisaties werpen nieuw licht op het fenomeen ‘nieuwe buitenplaatsen’. Doel van dit symposium is een aanzet te geven tot de ontwikkeling van een visie voor de toekomst en tot een handleiding te komen, voor zowel toekomstige eigenaren als voor de (lokale en provinciale) overheid.

Programma:

13.00-13.45   Ontvangst gasten met broodjeslunch in Boom en Bosch te Breukelen (Let op! Deze locatie is anders dan die aanvankelijk gecommuniceerd is!)

13.45-13.50   Welkomstwoord en inleiding door Juliette Jonker, dagvoorzitter

13.50-14.10  Prof. Dr Yme Kuiper (hoogleraar Buitenplaatsen R.U. Groningen) – ‘Wat is nieuw? Nieuwe buitenplaatsen in een historische context’

14.10-14.30  Drs Steven de Clercq (Vechtplassencommissie) – Stand van zaken in de Vechtstreek en voorstel voor toetsingscriteria voor de bouw van nieuwe buitenplaatsen

14.30-14.45   Uit de praktijk: duopresentatie Simonet Koekkoek (eigenaar/bouwer Ruygenhof) en Ir Heiko Hulsker (architect)

14.45-15.10   Ir Peter Verhoeff (Stichting In Arcadie) – Een nieuwe buitenplaats Hunthum

15.10-15.35   Pauze

15.35-15.50  Uit de praktijk: duopresentatie Irene Groenink (eigenaar/bouwer Vrederijk) en Jurn Copijn (landschapsarchitect)

15.50-16.10   Ir Diederik Six (architect restauratie en traditionele nieuwbouw) ‘Buitenplaats Uilenborch te Zeist’

16.10-16.30   Mariette Pennarts, gedeputeerde Cultuur Provincie Utrecht – Visie Provincie op bouw nieuwe buitenplaatsen

16.30-16.50   Prof. Dr. Ir. Paul Meurs (hoogleraar Heritage & Architecture T.U. Delft, mede-eigenaar SteenhuisMeurs) – ‘Continuïteit van een cultuurlandschap’

16.50-18.00   Borrel

Kosten € 50,-. Aanmelden bij Godelief Hofman: hofman.breukelen@gmail.com.

Het bedrag met vermelding van de activiteit overmaken naar NL51 INGB0005665454 t.n.v. Vereniging Oudheidkundig Genootschap Niftarlake te Maarssen