Bestuur

Voorzitter:

Mevr. B. Koole-Quarles van Ufford
-Ridderhofstad Gunterstein-
Zandpad 48
3621NE Breukelen
Tel: 0654200754
Bertien.koole@gmail.com

Secretariaat:

ing H.J.M. Wasser
Straatweg 160
3603 CT Maarssen
Tel.: 0346 – 550872  jurgen.wasser@capgemini.com

Ledenadministratie:

Mevrouw G.N.F.M.Hofman – van Miert
Zandpad 83
3621 NG Breukelen
Tel.: 0346 – 261201
hofman.breukelen@gmail.com

Contributie:

Johan Buitenga, penningmeester
NL66INGB0000513805 (niet voor evenementen!)

Overige bestuursleden

De heer E. Munnig Schmidt

De heer A.J.A.M. Lisman

Mevr. drs. J.J.M.A.M. Jonker-Duynstee

Mr. O. Meerstadt

Drs. R. Schoenmaker, evenementen

Mevr. P. Dekker, evenementen administratie.

Rekeningnummer voor evenementen: NL51INGB 0005665454 t.n.v. Vereniging Oudheidkundig Genootschap Niftarlake te Maarssen