Contact

Voorzitter:

mevr. Bertien Koole-Quarles van Ufford

‘Gunterstein’, Zandpad 48

3621 NE Breukelen

bertien.koole@gmail.com

Secretariaat

ing H.J.M. Wasser
Straatweg 160
3603 CT Maarssen
Tel.: 0346 – 550872
jurgen.wasser@capgemini.com

Betalingen voor excursies naar:

NL51INGB 0005665454 t.n.v. Vereniging O.G.N. onder vermelding van naam evenement en aantal deelnemers

Betalingen voor (cadeau) lidmaatschap naar:

NL66INGB 0000513805 t.n.v. Mr. J. Buitenga

KvK-nummer 40477484