24 feb 2018

Bestuurswisseling

0 Reacties

Geachte leden,

Uw voorzitter, Janine van Doesburgh heeft aangegeven dat zij wegens drukke werkzaamheden haar functie wil overdragen. Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat  mevrouw Bertien Koole bereid is gevonden de voorzittershamer van de vereniging over te willen nemen. Mevrouw Koole heeft veel bestuurservaring en een grote affiniteit met het cultureel erfgoed in de Vechtstreek. Wij steunen haar voordracht dan ook van harte.

Tijdens de ALV op woensdag 30 mei zullen wij deze bestuurswisseling aan u voorleggen. Mocht u zich willen kandideren voor de betreffende functie kunt u dat aangeven tot 1 mei 2018.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Jurgen Wasser,

secretaris.

 

 

 

[begin]